Welkom bij Wapishop.be

De online shop van het Maison du Tourisme de Wallonie Picarde.

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens

IDETA cvba is een vennootschap ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Doornik (België), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7500 Doornik (BE), Quai Saint-Brice 35, die hierna wordt aangeduid met de termen "wij", "ons" of "onze". Wij publiceren en exploiteren de website www.wapishop.be (hierna de "Site" genoemd). In deze Verklaring inzake de bescherming van gegevens betekent "u" iedere persoon die gegevens verstuurt naar ons, naar onze tussenpersoon of op de Site.

Opmerkingen of suggesties van welke aard dan ook ontvangen wij graag op ons adres of per e-mail aan info@visitwapi.be.

Bescherming van persoonsgegevens is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen ligt ons na aan het hart. Wij respecteren uw privacy. Iedere verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam of andere informatie over u, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die ter zake van toepassing zijn, en zoals uiteengezet in deze Verklaring inzake de bescherming van gegevens. We zullen alleen informatie verzamelen wanneer dat nodig is, en we zullen alleen informatie verzamelen die relevant is in onze relatie met u.

U kunt onze online shop bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. U blijft anoniem tijdens uw hele bezoek en we kunnen u op geen enkel moment identificeren.

Gegevensverzameling en - gebruik

We verzamelen gegevens over u wanneer u bij ons bestelt op de Site.

We bewaren en verwerken de gegevens over u om uw bestelling te verwerken. Zo kunnen wij uw naam, e-mailadres, postadres, leveringsadres (indien dit verschilt van het postadres), gegevens in verband met de betaling en bankkaartgegevens verzamelen.

Deze informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk om uw bestelling te beheren en om ons in staat te stellen de diensten die wij u aanbieden en de informatie (bv. productaanbod) die u aanvraagt, te verbeteren en te personaliseren. We zullen de informatie die u ons verstrekt ook gebruiken om de financiële transacties te controleren en uit te voeren in verband met de betalingen die u online verricht, om het downloaden van gegevens vanaf onze website te controleren, om de presentatie en/of de inhoud van de pagina's van onze website te verbeteren en ze aan te passen aan de gebruikers, om de bezoekers van onze website te identificeren, om onderzoek uit te voeren naar de kenmerken van de gebruikers, om u informatie toe te sturen waarvan wij denken dat ze nuttig kan zijn voor u of die u hebt aangevraagd, met name informatie over onze producten en diensten, mits u hebt aangegeven dat u er geen bezwaar tegen hebt dat wij contact met u opnemen voor dergelijke doeleinden. Om uw toestemming te verkrijgen, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail met vermelding van andere producten of diensten. Als u liever geen commerciële berichten van ons ontvangt, staat het u vrij om hier, gratis en te allen tijde, bezwaar tegen te maken door een e-mail te sturen naar info@visitwapi.be.

Wij kunnen uw naam en adres aan een derde (bv. onze bezorgers of leveranciers) meedelen om u de goederen te leveren.

De betalingsprocedures die u op de Site uitvoert, worden door ons beheerd. Het is noodzakelijk dat de contactgegevens die u aan ons of op de Site verstrekt juist zijn en niet tot verwarring leiden en dat u ons op de hoogte brengt wanneer ze wijzigingen ondergaan.

Derden en links

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan andere bedrijven van onze groep. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan tussenpersonen, onderaannemers, bureaus die gespecialiseerd zijn in kredietrisicobeoordeling en preventie van fraude, leveranciers van online betaaldiensten, creditcardmaatschappijen en ontwikkelaars van marketingoptimalisatiesoftware en websites om ons te helpen bij elk gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens. Zo kunnen we een beroep doen op derden om ons te helpen bij de levering van de producten die u bij ons hebt besteld, om ons te helpen door u verschuldigde betalingen te innen, om gegevens te analyseren, om ons marketingassistentie- en klantendienstprestaties te leveren, alsook om te analyseren hoe u de Site gebruikt, zodat wij onze Site kunnen optimaliseren. Wij kunnen informatie uitwisselen met derden ten behoeve van de bescherming tegen fraude en kredietverzuimrisico’s. Wij kunnen onze databanken met uw persoonsgegevens overdragen als we het geheel of een deel van onze onderneming verkopen. Wij zullen uw persoonsgegevens NIET zonder uw voorafgaande toestemming verkopen of onthullen aan een derde anders dan zoals uiteengezet in deze Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens, tenzij dit wordt voorgeschreven door wet.

Cookies

Het is niet nodig het gebruik van cookies in uw browser toe te staan om toegang te krijgen tot onze Site. Het gebruik van de “winkelwagen”-functie en de bestellingen van goederen zijn echter onmogelijk zonder het activeren van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die onze server in staat stellen om uw computer als een unieke gebruiker te identificeren wanneer u bepaalde pagina's van de Site bezoekt en die door uw browser worden opgeslagen op uw harde schijf. Cookies kunnen worden gebruikt om uw IP-adres te herkennen en besparen u tijd wanneer u op de Site bent of wanneer u op de Site wilt gaan. Ons bedrijf maakt gebruik van de retargetingtechniek, waardoor we ons online aanbod nog interessanter kunnen maken voor u. De retargetingtechniek bestaat erin om reclame te maken voor recent bekeken artikelen op partnersites, waardoor onze advertenties overeenkomen met wat u graag hebt, ook op de sites van andere bedrijven. Hiervoor analyseren we het gebruikersgedrag door middel van de door cookies verzamelde gegevens. Deze gegevens blijven anoniem en bevatten geen persoonsgegevens of gebruikersprofiel. U kunt het gebruik van cookies beperken door de overeenkomstige instellingen te kiezen in uw browser, maar dit zal het gebruik van de Site beperken. We verzekeren u dat onze cookies geen persoons- of privégegevens bevatten en vrij zijn van virussen. Als u meer informatie over de cookies wenst, kunt u terecht op www.allaboutcookies.org, en om te weten te komen hoe u ze uit uw webbrowser kunt verwijderen, gaat u naar de pagina www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index .html.

Veilige gegevensoverdracht

Persoonsgegevens over u worden doorgegeven in versleutelde vorm tijdens uw bestelling en uw verbinding. Wanneer wij gegevens op de Site verzamelen, verzamelen wij uw persoonsgegevens op een beveiligde server. Wij gebruiken een firewall op onze servers. Wanneer wij op elektronische wijze gegevens in verband met betaalkaarten verzamelen, gebruiken wij de techniek van versleuteling met SSL-technologie (Secure Socket Layer). Een absolute bescherming kan weliswaar niet gegarandeerd worden, maar we hebben op de Site en onze computersystemen beveiligingen geïnstalleerd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde derden. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u ons niet de volledige gegevens van uw creditcard of bankkaart meedeelt via niet-versleutelde communicatie. Wij bieden fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen voor de inzameling, opslag en openbaarmaking van uw gegevens. Onze beveiligingsprocedures kunnen soms met zich meebrengen dat wij u een identiteitsbewijs vragen voordat wij persoonsgegevens met u delen. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw paswoord en uw computer tegen onbevoegde toegang.

Toestemming

Door het indienen van uw gegevens, bij ons of bij onze tussenpersoon, of door het gebruik van de Site stemt u ermee in dat wij uw gegevens gebruiken op de wijze zoals uiteengezet in de Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit gebruik omvat de diensten van een gespecialiseerd bureau om uw identiteit te controleren. Daartoe kan een gespecialiseerd bureau de door u verstrekte contactgegevens controleren met de contactgegevens in een (publieke of andere) databank waartoe het toegang heeft. Het kan uw gegevens ook in de toekomst gebruiken om andere bedrijven te helpen bij hun controleverrichtingen.

Uw rechten

Als u zich zorgen maakt over de status van uw gegevens, hebt u het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij kunnen bezitten of verwerken over u. U hebt het recht ons te vragen om eventuele onjuistheden in uw gegevens te corrigeren, en dit zonder kosten. Op elk moment van een procedure hebt u het recht ons te vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens voor directe commerciële doeleinden. Daartoe kunt u contact met ons opnemen per e-mail op het adres info@visitwapi.be.