Welkom bij Wapishop.be

De online shop van het Maison du Tourisme de Wallonie Picarde.

Wettelijke vermeldingen

Het projectbeheer en de projectontwikkeling zijn uitgevoerd door het intercommunale ontwikkelingsagentschap IDETA, Quai Saint-Brice 35 BE-7500 DOORNIK Tel. +32 69 23 47 01 www.ideta.be

Grafische vormgeving en ergonomisch ontwerp

GMT Editions, Rue Boudet 14, 33000 Bordeaux, Frankrijk Tel. +33 950 300 902 contact@gmt-ditions.fr www.gmt-editions.fr

Financiering

Het project is medegefinancierd in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland. Met de steun van het Commissariaat-generaal voor Toerisme,

Wallonië-Brussel Toerisme, de Federatie voor Toerisme van de Provincie Henegouwen en Ideta.

Informatie, uitgever en contactgegevens

Nicolas Plouvier, directeur voor valorisatie van het grondgebied. IDETA, Quai Saint-Brice 35, BE-7500 DOORNIK Tel. +32 69 23 47 01 www.ideta.be

Inhoud

De inhoud van de website is uitgewerkt door het intercommunale agentschap IDETA.